CQD

City Hoppers är medlemmar i det internationella dansfestivals nätverket Ciudades que Danzan, hädanefter CQD (Städer som dansar) sedan 2007. 38 dans- och gatufestivaler runt om i Europa och Latinamerika är medlemmar. CQD är ett nätverk, ett sjudande forum som varje dag skapar mötesplatser för publik, artister, producenter och arrangörer. Medlemskapet har gett oss större möjligheter att genomföra projekt som City Hoppers och Transit – stad i rörelse och att kunna presentera internationella artister av hög kvalitet för Skånepubliken. Delaktigheten ger ständigt nya konstnärliga impulser från danslivet runt om i världen.

2012 deltog vi i CQD’s stora EU projekt Least Commun Multiples som innebar olika aktiviteter och involverade många festivaler i nätverket. Bland många aktiviteter deltog City Hoppers i kreativa möten och diskussioner kring det offentliga rummet och konstens roll i samhället samt produktion av en dansdokumentär och publika framträdanden. Allt material om projektet samlades i CQD’s årliga tidning Dancing Cities, special edition 2012.

Projektet genomförs med stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

Läs gärna mer om projektet på CQD’s hemsida,

Se andra roliga initiativ i CQD’s projekt Least Common Multiples: DCODE.